NOVINKY

Priemysel, ktorý si uvedomuje dôležitosť kvalitného váženia
Priemysel, ktorý si uvedomuje dôležitosť kvalitného váženia

Priemysel, ktorý si uvedomuje dôležitosť kvalitného váženia

Brusel, 20. mája 2021: CECIP - Európske združenie pre priemysel váženia nedávno   spustilo svoju kampaň "Svet s vážením", ktorej cieľom je, aby si spotrebitelia a používatelia váh uvedomili dôležitosť kvalitného váženia. Prezident CECIP Nick Parsons v rozhovore, vysvetľuje myšlienku kampane. CECIP, Európske združenie pre priemysel váženia spája rôznych aktérov v rámci odvetvia váženia od veľkých výrobcov až po malých poskytovateľov služieb. Pôsobí ako hlas európskeho odvetvia váženia v procese vývoja právnych požiadaviek na metrológiu a v tomto prípade upozorňuje svet na dôležitosť váženia.

Prečo CECIP zorganizoval túto kampaň?

Často sa to berie ako samozrejmosť. Všetci predpokladáme, že dostaneme to, za čo platíme, pokiaľ ide o vážené výrobky, ktoré kupujeme, alebo že kvalita všetkých výrobkov je automaticky zaistená výrobným procesom. Závisí to však od kvality váh, ktoré vy alebo vaši dodávatelia používate. Bez správnych váh sa môže veľa vecí pokaziť, čo sa zdôrazňuje v tejto kampani.

Takže hovoríte, že svet nemôže byť bez váženia.

Prinajmenšom, svet by nebol taký, ako je dnes, bez kvalitného váženia. Začína to od chvíle, keď sa narodíte - je to jedna z prvých vecí, ktorá sa vám stane. Mať spoľahlivé váhy, ktoré vás vážia v prvých dňoch a ako rastiete, je rozhodujúce. Neskôr v živote sa takmer všetky výrobky (alebo časti výrobkov), ktoré jete alebo používate každý deň, vážia aspoň raz počas svojho životného cyklu. To môžu byť zrejmé príklady ako napríklad jedlo, ktoré jete, ale aj kvalita mnohých ďalších výrobkov ako farba na stenách alebo zubná pasta tiež závisí od vážiacich zariadení. Ak sa používajú nespoľahlivé váhy, nezískate hodnotu za svoje peniaze alebo kvalita produktu, ktorý dostanete, týmto peniazom nezodpovedá.

To objasňuje, prečo je to dôležité, ale čo to znamená pre ľudí, ktorí kupujú váhy?

Prvým krokom je uvedomiť si, prečo by sa mali používať kvalitné váhy. Medzi váhami existujú rozdiely v kvalite, čo môže mať priamy vplyv na vaše podnikanie. Napríklad, ak váha v maloobchode označuje len o 1 % menej ako je hodnota, znamená to až 1 % zníženie ziskového rozpätia vážených výrobkov. To môže byť rozdiel medzi ziskom alebo stratou. Pre najmodernejší výskum sú potrebné presné váhy napríklad na vývoj lieku, ktorý potrebujeme.

Čo môžu firmy urobiť, aby sa uistili, že kupujú správnu váhu?

Začína to nákupom váh, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi a v prípade potreby sa môžu použiť na obchodné transakcie alebo výskum. Váhy pre obchodné transakcie musia spĺňať vysoké požiadavky na presnosť a spoľahlivosť. Súlad s týmito požiadavkami na kvalitu musí byť viditeľný na váhach pomocou vhodných označení, pričom nie všetky váhy predávané na trhu EÚ spĺňajú tieto požiadavky. Po stanovení, že váhy sú v súlade a vhodné na daný účel, je potrebné rozhodnúť o presnosti, spoľahlivosti a kvalite váh v závislosti od použitia. Často platí že čím je vyššia kvalita váh, tým dlhšie budú dosahované výsledky spoľahlivejšie.

Takže kvalita môže byť zaistená nákupom správnej váhy?

Áno, ale toto je len začiatok. Váhy sa môžu časom stať menej presnými, najmä v drsných podmienkach. Opotrebovanie nesmie mať vplyv a správna údržba a pravidelné overovanie sú nevyhnutné na zaručenie spoľahlivosti z dlhodobého hľadiska. Váhový most má definované požiadavky na povinné pravidelné overovanie. Dobrá údržba môže zabrániť akýmkoľvek problémom počas týchto pravidelných overovaní.

Dobre, to znamená, že zákazník by mal venovať pozornosť kvalite váhy a zabezpečiť správnu údržbu?

Váhy sú skutočne rozhodujúce pre jeho dlhodobú presnosť. Odvetvie váženia zároveň predstavuje inovatívne riešenia, ktoré vytvárajú nové príležitosti. Pre mnohé podniky je zaujímavé zohľadniť tieto možnosti aj pri rozhodovaní o nákupe váh.

Inovácie? Nevážia váhy len výrobok tak, ako pred 1000 rokmi?

Princíp je stále rovnaký, ale nové technológie sa neustále vyvíjajú a digitalizácia vytvára nové príležitosti pre podniky. Váhy pripojené v počítačovej sieti prinášajú celý rad nových riešení a služieb. Inovatívne váhy napríklad umožňujú ďalšie prispôsobenie alebo lepšie riadenie zásob. Ďalším príkladom je vyššia produktivita, keď sa výrobky alebo napríklad vozidlá môžu vážiť rýchlejšie s modernými váhami.

Je zaujímavé, že existuje niekoľko faktorov, ktoré majú vplyv na to, že váhy sú optimálne pre každý podnik. Ako zhrniete svoje rady pre niekoho, kto je v procese nákupu vážiaceho zariadenia?

Po prvé, váha musí byť v súlade s právnymi predpismi. Po druhé, nakupujte kvalitu z toho dôvodu, že to bude mať vplyv na spoľahlivosť, presnosť a trvanlivosť váhy, čo následne podporí vaše obchodné operácie a kvalitu vašej výroby. Okrem toho inovatívne váhy poskytujú niekoľko nových možností v oblastiach, ako je digitalizácia. Zamyslite sa nad tým, ako a kde sa bude váhy používať a či sú vhodné pre vaše prevádzkové podmienky. Okrem toho, po zakúpení správnej váhy sa uistite, že investujete do dobrej údržby, pretože to budú určite dobre vynaložené peniaze. 

LAST NEWS

CECIP spúšťa kampaň "Svet s vážením"

CECIP spúšťa kampaň "Svet s vážením"

15 marec 2021: Od momentu, keď sa narodíme, váženie hrá…

Read More
Priemysel, ktorý si uvedomuje dôležitosť kvalitného váženia

Priemysel, ktorý si uvedomuje dôležitosť kvalitného váženia

Brusel, 20. mája 2021: CECIP - Európske združenie pre priemysel…

Read More